Business 2.0

 
Dvorec je nastal v srednjem veku, kot preprosta lesena utrdba namenjena obrambi proti Turkom. V renesansi so stavbo prezidali in dvorec je postal reprezentančno domovanje plemstva. V baroku se je z razmahom plemstva njegova reprezentančna vloga le še utrdila. Do konca 2. svetovne vojne so v njem živeli baroni Lippitt. Po 2. svetovni vojni je bil dvorec nacionaliziran in v njem je svoje prostore dobila Kmetijska šola Ptuj. Po selitvi Kmetijske šole, konec 80. let, je začel dvorec naglo propadati.
 
 Zagrebška cesta 84 Turnišče, 2251 Ptuj

Grad Turnišče na zemljevidu:

Back To Top