Business 2.0

 
Najimenitnejša hiša na trgu je zagotovo magistrat oz. Mestna hiša, njen arhitekt pa je bil priznani avstrijski arhitekt, Dunajčan Max von Ferstel (1859-1936), ki je slovel po načrtovanju historicističnih zgradb. Njen napis nad portalom oznanja, da so stavbo zgradili v letih 1906/1907, zrasla pa je na mestu poznogotske stavbe, ki se je imenovala Poskočnikova hiša. Poskočnik je bil bogat trgovec slovenskega rodu, ki se je na Ptuju uveljavil ob koncu 18. stoletja. Hišo so že leta 1571 postavili dominikanci in je bila tlorisno enako velika kot današnji magistrat le za eno nadstropje nižja. Njen najimenitnejši del je bil vogalni pomol z reliefnim okrasjem. V prvi polovici 19. stoletja so stavbo precej predelali, ohranila pa je prej omenjeni vogalni pomol iz kasne gotike.
 
Mestni trg 1, 2250 Ptuj
(+386) 02 748 29 13

Mestna hiša na zemljevidu:

Back To Top