Business 2.0Zacelo se je Kurentovanje, temu pa se mora prilagoditi tudi prometni režim na Ptuju. Da ne bo slabe volje, obvešcamo o zaporah cest in trgov.

Letošnje, že 63. Kurentovanje z osrednjimi etnografskimi in karnevalskimi prireditvami poteka med 11. in 21. februarjem.

Zaradi varne in neovirane izvedbe prireditev v okviru Kurentovanja pa bodo ob povorkah in drugih prireditvah zacasne delne ali popolne zapore državnih in lokalnih cest, trgov, ulic in vpadnic. Te dni bodo zaprte ceste, ulice, trgi

Na Ptuju bodo izvedene tri vecje povorke. Otvoritvena povorka bo potekala v soboto, 11. februarja, ob 11.00. Potekala bo po trasi ŠC Ptuj na Vicavi – Muzejski trg – Prešernova ulica – Slovenski trg – Slomškova ulica – Miklošiceva ulica – Mestni trg – Krempljeva ulica – Minoritski trg – Dravska ulica.

Zapore državnih in lokalnih cest, po katerih bo potekala povorka, ter vpadnic na traso povorke, bodo veljale med 9.00 in 13.30. V casu formiranja povorke bo oznacen obvoz iz smeri Orešja preko Ulice Vide Alic v smeri Maistrove ulice. Zapora se bo umaknila takoj ob startu povorke in se premakne na križišce Vicava – Muzejski trg, tako da se sprosti smer Vicava – Raiceva ulica – center mesta.

Za potrebe izvedbe prireditve bosta v soboto od 5.00 dalje zaprti parkirišci pod gradom na Raicevi ulici in parkirišce v ŠC Vicava.

Živite v ožjem mestnem jedru? Zavod za turizem poziva, da svoja vozila pravocasno umaknete izven trase povorke. To velja posebej za stanovalce Slomškove ulice, Slovenskega trga in Prešernove ulice.

Zapore tudi v nedeljo, 19. februarja

Mednarodna karnevalska povorka bo izvedena v nedeljo, 19. februarja, ob 13.00 in bo potekala po trasi Potrceva cesta – Slomškova ulica – Trstenjakova ulica – Vinarski trg – Ulica Heroja Lacka – Mestni trg – Krempljeva ulica – Minoritski trg – Dravska ulica, kjer bo nekaj deset metrov pred Mihelicevo galerijo povorka zakljucena.

Osojnikova cesta bo ves cas sprošcena za promet, obvoz za osebna vozila bo urejen iz smeri Volkmerjeve ceste, Ulice 5. prekomorske, Vodove, Ulice Jožefe Lackove in Slovenskogoriške, od koder bo možna vožnja preko Osojnikove v smeri Ormoža ali Maribora.

Zapore državnih in lokalnih cest, po katerih bo potekala povorka, ter vpadnic na traso povorke bodo med 11.00 in 17.30, razen za Trstenjakovo ulico, ki bo zaradi postavitve varnostnih ograj zaprta od 9.00.

Živite na obmocjih, ki ne bodo prevozna. Zavod poziva, da svoja vozila pravocasno umaknete s trase povorke.

Ceste zaprte tudi za povorko vrtcev

Povorka otrok bo potekala v ponedeljek, 20. februarja, med 10.00 in 11.30.

Potekala bo po trasi: ŠC Ptuj na Vicavi – Muzejski trg – Prešernova ulica – Slovenski trg – Murkova ulica – Mestni trg – Krempljeva ulica – Minoritski trg – Dravska ulica (zakljucek povorke je nekaj deset metrov pred Mihelicevo galerijo).

Zapore državnih in lokalnih cest, kjer bo potekala povorka, ter vpadnic na traso povorke bodo med 9.00 in 11.30.

Za potrebe izvedbe prireditve in prevoza otrok bodo zaprta parkirišca pod gradom na Raicevi ulici, asfaltna površina na obmocju ŠC Ptuj na Vicavi ter parkirišce na Cuckovi ulici pred Mestnim stadionom.

Tudi v tem primeru pozivajo stanovalce ožjega mestnega jedra, da svoje avtomobile pravocasno umaknejo s trase povorke.

Ceste bodo zaprte tudi za druge dogodke ...

Drugi dogodki bodo omejeni na obmocje za pešce med Krempljevo ulico in mestno tržnico. Ti bodo potekali na dneve 12., 13., 14., 16., 18. in 20. februar. Takrat se bodo odvijale vecerne predstavitve etnografskih likov med 17.00 in 20.00. Sledil bo glasbeni program.

Dan kurentovih in korantovih skupin bo potekal 15. februarja, med 16.00 in 20.00.

Nocni spektakel bo potekal 17. februarja, med 17.00 in 20.00 na Mestnem trgu in po ulicah mestnega jedra.

Ptujski mestni korzo bo potekal 18. februarja, med 9.00 in 13.00, potekal pa bo na Mestnem trgu, mestni tržnici in ulicah mestnega jedra.

Pustni torek in pokop pusta bo potekal 21. februarja, med 12.00 do približno 22.00. Osrednji dogodek je predviden ob 17.

V casu izvedbe prireditev bo onemogocen promet vozil v obmocju za pešce med potopnim valjem na Krempljevi ulici in mestno tržnico, zato stanovalce ožjega mestnega jedra pozivamo, da v primeru nacrtovanih poti svoja vozila pravocasno umaknejo z obmocja prireditev.

VIR: www.ptujinfo.com

Back To Top