English (UK)Slovenian

Regijska slovesnost ob dnevu Civilne zaščite

Prvega marca smo praznovali dan Civilne zaščite in komisija, ki je letos izbirala kandidate za priznanja in nagrade s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, je potrdila 290 predlogov za priznanja. Med njimi 179 bronastih, 63 srebrnih in 29 zlatih znakov, 18 plaket ter kipec Civilne zaščite za življenjsko delo. V kulturni dvorani na Vidmu je bila osrednja regijska prireditev Civilne zaščite Ptuj s podelitvijo priznanj. Bronaste znake Civilne zaščite so prejeli Aleš Caf, Peter Jagarinec, Matjaž Klasinc, Anton Kovačec, Darko Zupanc, Janez Veršič, Darko Zamuda, Uroš Leskovar, Miha Ribič, Emiljan Kvas in Justina Vujnovič. Srebrni znak sta dobila Rozika Ojsteršek in Jožef Kancler. Najvišje priznanje plaketo Civilne zaščite Republike Slovenije je pripadlo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Središče ob Dravi za 130 let delovanja. Regijska slovesnost ob dnevu Civilne zaščite je bila ob slavnostnih nagovorih župan Občine Videm Friderika Bračiča in namestnika generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Branka Drevodela dopolnjena s kulturnim programom, v katerem so nastopili učenci Osnovne šole Videm.